Aktualizace kalendáře 2020

Prosím, věnujte pozornost změnám v kalendáři!

Vzhledem k aktuální situaci COVID ve světě bohužel není možné, aby se konali semináře pro rozhodčí se zahraničními školiteli CS a TS.

Proto se Komise pasení rozhodla uspořádat společné setkání, kde se bude diskutovat nad různými tématy v rámci pořádání akcí, Národní řád pro rozhodčí, pravomoce rozhodčích, kontrola areálů, apod.

Publikováno dne: 10. října 2020