Instrukce pro

Kompletní instrukce jak pro pořadatele,instruktory a rozhodčí.Dodržování těchto instrukcí je nutno dodržovat.V případě zjištění nedostaků,dojde k přezkoumání a následným sankcím.  

 

 

 • POŘADATELÉ   vše pro pořádání závodů             Download

 • ROZHODČÍ   vše o rozhodčích                        Download

 • KODEX ROZHODČÍCH                                               Download

 • INSTRUKTORY  vše o instruktorech                             Download

 • KOMUNIKACE  komunikace mezi členy               Download

 • OZNAČOVÁNÍ VERZÍ  nové verze dokumentů           Download

Vzory tiskopisů  

Formuláře,které je nutno používat.Pokud bude něco napsáno na jiném formuláři,nebude to akcepotávno.

 

 • ŽÁDOST INSTRUKTOR   získání status instruktor pasení    Download

 • ŽÁDOST ROZHODČÍ   získání status rozhodčí   pozastaveno 
              

 • ŽÁDOST AKCE   zařazení akce do kalendáře pasení           Download

 • ŽÁDOST O SPONZORSTVÍ   získání sponzora na akci           Download

 • ŽÁDOST ZAHRANIČNÍ  ROZHODČÍ                                             Download

 • PŘIHLÁŠKA NA AKCI PASENÍ                                                                    Download

 • HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ    zasílání výsledků ze závodů            Download

 • EVIDENCE VP    evidence výkonnostních průkazů              Download

 • VÝKONOSTNÍ PRŮKAZ                                                         Download

 • PŘIHLÁŠKA NA AKCI PASENÍ                                                                    Download

 • PLNÁ MOC    zastoupení na hlasování                        Download

 

 

 • Pokud máte připomínky či dotazy k řádům stačí nás kontaktovat
 • Návrhy nových řádů
 • Pokud dojde k porušení řádů