Spolek pasení CZ byl založen na začátku roku 2014 na základě společného zájmu nadšenců usilujících o podporu rozvoje výchovy a výcviku ovčáckých, pasteveckých a honáckých plemen psů pro využití k manipulaci s hospodářskými stádovými zvířaty. Pasení je nejen činnost, která přináší prospěch hospodářům chovajícím stáda ovcí, ale v poslední době se stává oblíbeným sportem, který poskytuje lidem i psům smysluplné vyžití a radost ze společné aktivity. Utužuje se tak jejich vzájemný vztah. U psů se pak utužují vlastnosti, pro které byli po staletí šlechtěni a které lze využít v ostatních sportech a kynologických činnostech.

Historie

Dříve se u nás páslo a soutěžilo v pasení s německými ovčáky a skotskými koliemi. První představení práce ovčáckých psů plemene border kolie proběhlo v roce 1999 v Litomyšli. V následujícím roce Border collie klub uspořádal školení pod vedení Serge van der Zweepa, již tehdy mistra světa v pasení ovcí.

Pasení v ČR

Tím byla odstartována nová éra ovčáctví, éra pasení ovcí v oplůtcích s využitím ovčáckých psů plemene border kolie. Již v roce 2001 vylo vyhlášeno první otevřené mistrovství ČR v ovládání ovčáckých psů v Rovečném. Každým rokem se pak zvyšoval počet školení, zkoušek a soutěží. Zatímco v roce 1999 byla uspořádána jen jedna akce, v roce 2008 jich bylo deset. Za desetileté období, tedy od roku 1999 do roku 2008, se v ČR uskutečnilo celkem 50 akcí, zkoušky absolvovalo 696 psů, z nichž má 549 psů zkoušku vloh (ZVOP), 120 psů zkoušku prvního výkonnostního stupně (ZPOP-1), 20 psů ZPOP- 2 a 7 psů ZPOP-3.

V roce 2009 vstoupila v platnost nová pravidla zkoušek, výcviku a soutěží v ovládání ovčáckých a pasteveckých psů. Zkoušky s označením ZPOP1-3 nahradily mezinárodní trialy IHT1-3 (International herding trial ve výkonnostním stupni 1 až 3), navíc přibyla zkouška pracovní upotřebitelnosti HWT (Herding working test).Zůstala jen zkouška vloh (ZVOP). Zásadní ale bylo, že se rozdělily zkoušky a soutěže podle stylu práce na collecting (jen pro border kolie a kelpie) a traditional (pro ostatní plemena psů 1, 2 a 5 skupiny podle nomenklatury FCI).

Dne 26.2.2000 byla v Seči založena Česká asociace ovčáckých psů (ČAOP) jako jeden z klubů SCHOK, tedy bez právní subjektivity. Hlavním cílem ČAOP, podobně jako jiných Sheep Dog Associací (.SDA) v Evropě, bylo propagovat myšlenky a poslání organizace International Sheep Dog Society (ISDS), ale nezabývat se chovem psů. V roce 2004 však v ISDS nastala zásadní změna, otevřela se světu. Některé .SDA ihned této změny využily a začaly se zabývat chovem psů s průkazy původu ISDS. V tu dobu u nás vznikl klub KPOP a požádal ISDS o členství. ISDS ho dle dokladu UOI/1241 ze 14.10.2004 přijala. Tím KPOP začal plnit základní funkci zástupce ČR v ISDS, kterou předtím plnila ČAOP. To bylo také hlavním důvodem, proč brzy po tom ČAOP zanikla.

O pasení se ale po roce 2009 zvyšoval zájem i z hlediska sportovního a s podivem hlavně u majitelů různých ovčáckých, pasteveckých a honáckých plemen psů. Každým rokem se zvyšoval nejen počet akcí, ale počet psů s úspěšně složenými zkouškami a s postupem v soutěžích do vyšších výkonnostních tříd. Protože bylo potřeba dát dohromady směrnice pro pořádání zkoušek a soutěží a být čitelným partnerem pro sponzory, kynologické organizace a veřejnou správu, bylo rozhodnuto, že se založí spolek, který bude řídit dění kolem pasení ovcí s využitím psů.

Na ustavující schůzi Spolku pasení CZ v Heřmanově Městci dne 22.2.2014 byly schváleny Stanovy a prodiskutovány návrhy na směrnice pro instruktory a rozhodčí pasení. Spolek pasení CZ tak zahájil svoji činnost. Předsedou Spolku pasení CZ byl zvolen Ing. Radko Loučka, CSc., který stál u samého počátku zahájení zkoušek v ovládání ovčáckých psů v pasení ovcí ještě za dob hluboké totality, od roku 1998 byl pro tuto aktivitu garantem Kynologické jednotě ČR. Je zároveň i předsedou FCI sboru rozhodčích a členem mezinárodní FCI komise pro práci čistokrevných ovčáckých psů se sídlem v Bruselu.