Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové SPCZ, dovolte mi, abych Vás pozvala na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 11. 01. 2020 od 11.00 h v restauraci Pivovarka (Pardubický pivovar), hned naproti hlavnímu nádraží Pardubice, takže věřím, že dostupnost je více než snadná a sejdeme se v hojném počtu.

Datum a čas konání: sobota 11. 01. 2020 v 11.00 h

Místo: restaurace Pivovarka, Pardubický pivovar, Palackého 250, Pardubice www.pivovarka.cz

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Přijetí nových členů
 5. Zpráva předsedy z činnosti
 6. Zpráva hospodáře
 7. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
 8. Výsledky a shrnutí sezony 2019, poděkování sponzorům
 9. Vyhlášení „klubového šampionátu 2019“

 

Přestávka na oběd

 

 1. Plán akcí na rok 2020
 2. Předání členských kartiček
 3. Diskuze, připomínky, návrhy
 4. Závěr

 

Schůzi povede Ing. Petra Opočenská. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude řádná schůze ukončena a v 11.15 hod začne na tomtéž místě mimořádná členská schůze.

 

V Načešicích dne 22. 10. 2019

 

 

 

Daniela Rájová, v. r.

Předseda SPCZ

Publikováno dne: 11. Listopad 2019