Aktualizace kalendáře 2021

Vážení členové,

do kalendáře akcí pořádaných pod záštitou SPCZ, byly doplněni odkazy na zveřejněné propozice a přihlášky. U proběhlých akcí byly doplněny výsledky.

Prosím pořadatele, aby pozvánky na akce, propozice k zveřejnění a výsledky závodů zasílali na spolkový e-mail a nebo na můj e-mail.

Za výbor SPCZ – Tereza Štursová

Publikováno dne: 07. Červenec 2021