Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové SPCZ, dovolte mi, abych Vás pozvala na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 19.1.2019 od 10 hod. v restauraci Pivovarka (Pardubický pivovar), hned naproti hlavnímu nádraží Pardubice, takže věřím, že dostupnost je více než snadná a sejdeme se v hojném počtu.

Datum a čas konání: sobota 19. 01. 2019 v 10.00 h

Místo: restaurace Pivovarka, Pardubický pivovar, Palackého 250, Pardubice www.pivovarka.cz

Program:

1. Zahájení členské schůze

2. Schválení programu schůze

3. Volba orgánů členské schůze

4. Přijetí nových členů

5. Zpráva předsedy z činnosti

6. Zpráva hospodáře

7. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019

8. Volba kooptovaných členů výboru

9. Výsledky a shrnutí sezony 2018, poděkování sponzorům

10. Vyhlášení „klubového šampionátu 2018“

Přestávka na oběd

11. Plán akcí na rok 2019

12. Předání členských kartiček

13. Diskuze, připomínky, návrhy

14. Závěr

Schůzi povede Ing. P. Opočenská. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude řádná schůze ukončena a v 10.15 hod začne na tomtéž místě mimořádná členská schůze.

V Načešicích dne 13. 11. 2018

Daniela Rájová, v. r.

Předseda SPCZ

Publikováno dne: 11. Listopad 2018