Zápis z členské schůze

Na webu naleznete zápis z členské schze, která proběhla dne 15.1.2022 v Pardubicích.

Zápisy

Na členské schůzi proběhla změna a schválení nových pravidel pro udělování Klubového šampionátu. – kompletní pravidla naleznete na stránce Klubového šampionátu

Klubový šampionát CS a TS

Dále bylo rozhodnuto o zavedení o vstupním poplatku pro nové členy a členy, kteří členství přeruší. Platební údaje a informace o členských příspěvcích naleznete na příslušné stránce.

Členský poplatek

Do výboru spolku byly znovu zvoleti
– Daniela Rájová, jako předseda spolku
– Ing. Jiří Motyčka, jako místopředseda spolku
– Ing. Petra Opočenská, jako hospodář
– Bc. Tereza Štursová, jako člen výboru
– MVDr. Gabriela Zelenková, jako člen výboru

Veškeré kompetence a kontakty naleznete na příslušné stránce.

Kontakty

 

 

Publikováno dne: 01. Leden 2022