Hospodář Spolku pasení CZ (SPCZ): Ing. Petra Opočenská

Případné dotazy a informace posílejte na adresu info@spolekpaseni.cz

IČO: 03267687

Klubové poplatky je možné uhradit pouze na účet – do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení

Transparentní účet FIO banka:

  • pro ČR: 2800676585/2010
  • pro zahraniční platby: IBAN: CZ6720100000002800676585, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Pro stávající členy prodlužující členství:
Členský příspěvek je splatný do 31.1. daného roku. Rozhodující je datum platby – pokud nebude uhrazen do tohoto data, bude se členství považovat za ukončené/přerušené. Je možné ho kdykoli obnovit zasláním platby, ale již navýšené o vstupní poplatek. Tj. pro bezproblémové prodloužení členství je nejvhodnější zaplatit v období od začátku listopadu do konce ledna.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Specifický symbo: viz tabulka

Druh platbyKč Specifický symbol
Vstupní poplatek + členský příspěvek (nové členství / přerušené členství placené po 31.1 daného roku)500,-1
Roční členský příspěvek 400,-2

Evidence členské základny: MVDr. Gabriela Zelenková