Pozvánka na členskou schůzi

Datum a čas konání:   neděle 28.1.2024, 11 hodin

Místo:                         Restaurace Měšťanka, Smetanova 26, 538 03  Hrochův Týnec, https://www.mestanka.cz/

Program:  

 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Zpráva předsedy z činnosti
 5. Zpráva hospodáře
 6. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2023
 7. Volba člena výboru za odstupujícího člena
  Přestávka na oběd
 8. Výsledky a shrnutí sezony 2023, poděkování sponzorům
 9. Vyhlášení „klubového šampionátu 2023“ a předání cen
 10. Plán akcí na rok 2024
 11. Diskuze o změně řádů pro IHT CS, zpráva zástupce FCI KP
 12. Diskuze, připomínky, návrhy
 13. Závěr

Schůzi povede Ing. P. Opočenská. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude řádná schůze ukončena a v 11.15 hod začne na tomtéž místě mimořádná členská schůze.

V Načešicích dne 21.12.2023
                                                                                   Daniela Rájová, předseda SPCZ

Doporučené články