Složení nové Komise pasení ČMKU

Předsednictvo ČMKU schválilo složení nových komisí a pracovních skupin pro další volební období:

Komise pasení – 3 členové
Schváleno jednomyslně

KP byla zvolena ve složení:
L. Jetmarová (předsedkyně),
Ing. P. Opočenská,
M. Suchá

Komise FCI pro pastevecké psy:
D. Rájová

Zvoleným gratulujeme a těšíme se na budoucí spolupráci!

Doporučené články