Nová pravidla šampionátu SPCZ k připomínkování

Vážení členové, jedním z bodů programu členské schůze je změna pravidel šampionátu. Níže zveřejňujeme nově navrhovaná pravidla, k nímž se můžete vyjádřit, případně vznést dotazy – na e-mail: info@spolekpaseni.cz. Dále bude diskutováno také na schůzi.


Klubový šampionát CS a TS SPCZ

Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu závodníků zařazených do šampionátu bude od závodní sezóny v roce 2024 přistoupeno k aktivnímu přihlašování závodníků do šampionátu.

Podmínky účasti:

 • správně a úplně vyplněná přihláška do šampionátu:
 • handler musí být členem spolku SPCZ
 • započítány jsou závody následující po dni vzniku členství (připsání platby na účet spolku) (např. platba připsána dne 20.7., první počítaný start může být 21.7. daného roku)
 • body jsou počítány pro konkrétní tým

Pravidla:

 • do šampionátu se započítá bodový zisk z maximálně 6 běhů daného roku dle výběru handlera (zpravidla běhy s nejvyšším bodovým hodnocením)
 • Výběr těchto 6 ti běhů musí být ze závodů, které jsou pořádány pod SPCZ. Započítávají se pouze IHT/T (dle FCI, nebo ISDS řádů). Závody typu „farma“ se do šampionátu nezapočítávají.
 • Pokud se v rámci jedné akce sčítá pro vyhodnocení více běhů, pro potřeby šampionátu se může počítat každý běh samostatně.
 • v případě hodnocení RET nebo DIS nejsou body do šampionátu započítávány
 • do šampionátu je započteno Mistrovství ČR TS/CS i pokud je pořádné pod garancí jiného spolku. Body jsou započítány pouze z nejvyšší kategorie, tj. IHT3/ T3
 • v případě rovnosti získaných bodů o výsledném pořadí rozhoduje počet získaných bodů v nejlépe hodnoceném běhu
 • pokud pes/tým v daném roce absolvuje běhy v kategorii nižší a následně přestoupí do kategorie vyšší, může se do šampionátu přihlásit do obou kategorií za následujících podmínek:
  • po přestupu do vyšší kategorie již nebude možné v rámci šampionátu uznat body získané v kategorii nižší (a to ani v následujících sezonách)
  • body získané v nižší kategorii budou uznány jen do prvního startu v kategorii vyšší.
  • v každé přihlášené kategorii může závodník uvést maximálně 6 běhů

Přihlašování bude spuštěno po ukončení závodní sezony.

Přihláška k vyplnění (přihlašovací formulář) bude zveřejněna na webu + FB SPCZ spolu s datem ukončení přihlašování.

Po ukončení přihlašování budou informace uvedené ve formuláři zkontrolovány a zpracovány.

Výsledky a pořadí umístěných pak bude zveřejněno na webu a FB SPCZ.

Týmy umístěné na prvních třech místech budou uveřejněny dle abecedního pořadí.

Konečné vyhlášení a předání cen bude na nejbližší členské schůzi.


Pro členy, kteří by se chtěli zapojit do testování výpočetních tabulek, tu mám možnost vložení svých výsledků za rok 2023, zároveň si můžete na nečisto vyzkoušet jak by mělo vypadat přihlašování v roce následující.

Formulář: https://forms.gle/MbgSV7zWZ5FHJQmS8

Doporučené články